Alespoň jeden dobrý skutek denně

Poslední rozloučení s bratrem Akelou

16.09.2011 19:13

V pátek 16. 9. ve 12.00 hodin proběhlo poslední rozloučení s naším bývalým dlouholetým vůdcem střediska bratrem Josefem Bařinkou - Akelou. Jeho zásluhou došlo v obci v roce 1990 k obnově skautské organizace a pod jeho vedením jsme do jejích řad vstupovali my starší jako vedoucí i mladší jako ti, které jsme měli vychovávat a předávat jim své vědomosti a dovednosti. Celých dvacet let byl vůdčí osobností našeho střediska a snažil se v nás objevit a povzbuzovat to nejlepší, co v člověku je.

Na jeho poslední cestě ho vyprovodili nejen členové rodiny, ale i mnoho dalších občanů z Jiren a okolí. Nechyběli ani zástupci dalších spolků a organizací v obci. Čestnou stráž u jeho rakve stáli členové našeho střediska, další členové střediska a zástupci ostatních středisek z okresu stáli u zdí v síni. Pohřební řeč pronesl zástupce Okresní rady Junáka bratr Jan Pečený - Neptun, vyzdvihl v ní zásluhy a celoživotní obětavou práci bratra Akely nejen ve skautské organizaci, ale i mimo ni.

Martin Bláha - Pabouk

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode