Alespoň jeden dobrý skutek denně

Svatoplukovy pruty 2011

02.09.2011 22:41

Letos se 4 členové našeho střediska vydali na 10 denní roverský kurz do Mentaurova nedaleko Litoměřic. Účelem bylo načerpat inspiraci a nápady pro náš roverský kmen a seznámit se s novými rovery a rangers.

A o co šlo? Z legendy známe, že Svatopluk byl kníže, který měl 3 potomky. A jak praví legenda, když byl již kníže starý, dal si jednoho dne zavolat své tři děti. Řekl jim, že pokud budou každý bojovat sám za sebe, budou poraženi, jako se dají zlomit jednotlivé pruty. Pokud však budou držet pohromadě a pospolu, nikdo je nepřemůže, stejně jako nejdou zlomit tři pruty najednou.

Jednotlivými pruty byla Mojmírova Tvořivost, Rastislavův prut Přírody a Svatavin Outdoor. Rozdělili jsme se a v každém prutu byl jeden náš zástupce, v Outdooru byli dva. S lidmi z prutu, ve kterém jsme byli, jsme trávili dny a účastnili se daného programu. Ve všech jsme načerpali inspiraci a nápady na naše programy a aktivity.

Na Tvořivosti jsme hledali souvislosti mezi různými věcmi, vymýšleli scénky, hráli divadlo, hráli na hudební nástroje, malovali na velká plátna…

Na Přírodě jsme se sžívali s přírodou, poslouchali její zvuky, cítili ji, poznávali jak to v ní chodí, vžili se do rolí mravenců…

Na Outdooru jsme jezdili na kolech po krásném a kopcovitém okolí, stříleli z luku, lezli po skalách, zachraňovali lidské životy, trénovali svoji vytrvalost a tělesnou zdatnost…

Jeden den byl věnován celodennímu výletu i se spaním pod širákem, samozřejmě po prutech. Jedno odpoledne a jedno dopoledne byly věnované půldenním hrám po kmenech, kde jsme měli možnost seznámit se i s ostatními lidmi z jiných prutů. Po večerech se zpívalo a spalo. Skoro každý den jsme měli možnost poradit se se svým patronem o tom, jak náš kmen funguje a co je v něm třeba změnit.

Program byl opravdu pestrý a kolektiv byl jedinečný. Všem 4 se nám akce líbila, užili jsme si to, navázali nová přátelství, která hodláme prohlubovat a utužovat a bezpochyby to pro nás byla cenná zkušenost.

 

Tereza Pláničková- Terka

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode